Около-Гръцко плаване 2023

Today's route

Милос - Скирос

И третият сериозен преход - почти 30 часа, 145 мили. Доста покарахме на платна, макар и да ни падна средната скорост. По-приятно е.

Първоначалната ни цел беше остров Сирос, но времето беше добро, ние се чувствахме свежи и решихме да стигнем Спорадите. (Първата чупка гледайки от юг на север)

Стъмни се малко преди да минем през пролива между Андрос и Тинос. Аз си легнах, но на другия ден разбрах че се е случило нещо тъпо. По средата на пролива голям кораб завива, така че да застане настрани към нас и се пуска на дрейф. Ние още сме били на платна, вятърът е бил 15+ възела и шкиперът е трябвало доста бързо да реагира за да го заобиколим. Без коментар.

Към 4:30 застъпих смяна и останах и сам за час два. Вятърът спадна и покарах на геноа и двигател. Изгревът както винаги беше супер:

Без драма пристанахме в Линария на Скирос, което се оказа доста тихо и приятно място.