Около-Гръцко плаване 2023

Today's route

Ден 3 Превеза - Сивота

Чакахме южния вятър да се смени и потеглихме сравнително късно.