Около-Гръцко плаване 2023

Today's route

Ден 5 и 6 - разходка около Сами

Дъждовно време. Тръгнахме на разходка към съседното село Каравомилос, където бяхме чули че има пещера. И в двете посоки ни валя доста дъжд, където можехме се криехме, но се върнахме мокри. Все пак си струваше.

Крайбрежната алея от Сами до другото село е много приятна. На следващия ден не валеше и беше пълна с разхождащи се хора. Пещерата беше много скрита, в един зелен и обрасъл като джунгла парцел по средата на Каравомилос. Цветът и беше интересно син, а покрива над нея временно ни спаси от поредния дъжд.